Nehora
תקנון מבצע

תנאי המבצע:

א. המבצע יחול ממועד תחילת הפעילות 04.6.17 ועד לתאריך 10.6.17

ב. נהורה טורס שומרת את הזכות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בחירת הזוכה תתבצע ע"י צוות של חברת נהורה טורס בהתאם לשיקול דעתה.

ד. הזוכה בתחרות מסכים להעלות את תמונתו במדיה החברתית (פייסבוק) עם תיוג של נהורה טורס.

ה. להלן תנאי הכרטיס למימוש הפרס:

1. ניתן לממש את הזכייה עד תום  12 חודשים מיום ההכרזה על הזכיה, ובלבד שהכרטיס לזוכה הונפק לא יואחר מהתאריך 28.12.2016.

2. הכרטיס לזוכה אינו ניתן להעברה ולהחזרה ומותנה בזמינות מקומות על הטיסה וללא מזוודות.

3. לא ניתן למימוש בחגי ישראל.

4.שווי הכרטיס עד 200$. ניתן לשדרג בתוספת תשלום.

אתר מאובטח