Nehora
חבילת טרום טיסה

חבילת טרום טיסה - תקנון השירות

  

מחיר ההטבה:
₪299 לזוג או ₪399 למשפחה בת 4 נפשות עבור שירות פרימיום צ'ק אין והסעה במונית רגילה לכיוון נתב"ג מאזור המרכז בלבד ובהתאם לרשימת הערים הנכללות בהטבה. עלות השירות עבור נוסעים נוספים ו/או ערים שאינן נכללות בהטבה הינה בכפוף למחירון החברה.
עבור הסעות חזור מנתב"ג החיוב בהתאם למחירון הסעות.

 

הערים הנכללות במסגרת מחיר ההטבה:

אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הוד השרון, חולון, יהוד, לוד, מודיעין, נס ציונה,

פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, רמת גן, תל אביב. 

 

 

יישובים / ערים שאינם בתחום ההטבה:
בכל יעד אשר אינו במסגרת מחיר ההטבה, יחושב מחיר ההטבה כבסיס ועליו יתווסף מחיר ההפרש ליעד. מחיר ההפרש ליעד יחושב בהתאם לטבלת מחירי ישובים.

 

נקודת איסוף נוספת:
באם מדובר בהסעה הלוך, הכוונה לנקודת איסוף נוספת בין נקודת המוצא ליעד, לנתב"ג.
במידה ונקודת האיסוף הינה באותה העיר, יש לחייב עוד 25 ₪, באם מדובר על נקודת איסוף נוספת בעיר סמוכה, יש לחייב בעוד 35 ₪.

ככלל, לא ניתן לשלב נקודות איסוף נוספות שאינן מערים סמוכות וקרובות. במקרה של שתי ערים שאינן משיקות, תיפתחנה שתי הזמנות נפרדות ויגבה מחיר נפרד בהתאם לאזור הגאוגרפי.

 

נקודת פיזור נוספת:
באם מדובר בהסעה חזור, הכוונה לנקודת פיזור נוספת בין נקודת המוצא, טרמינל 3 ובין היעד שנקבע מראש. במידה ונקודת הפיזור הינה באותה העיר, יש לחייב עוד 25 ₪, באם מדובר על נקודת פיזור נוספת בעיר ליד, יש לחייב בעוד 35 ₪.

ככלל, לא ניתן לשלב נקודות פיזור נוספות שאינן מערים סמוכות וקרובות. במקרה של שתי ערים שאינן משיקות, תיפתחנה שתי הזמנות נפרדות ויגבה מחיר נפרד בהתאם לאזור הגאוגרפי.

 

מונית גדולה:

לצורך העניין, מונית כזו תחשב כמונית הנדרשת להסעה של מעל 4 אנשים ותחויב בתוספת תשלום.

 

טלפון הסעות חירום:

מספר חירום לבירור כלל פרטי ההסעה לרבות האיסוף / הפיזור הינו 054-7677894 – צוות גיל, זמין 24 שעות כל הזמן.

 

תנאים כלליים:
חברת נהורה טורס בע"מ פועלת כסוכנות נסיעות המתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

חברת נהורה טורס בע"מ אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים, אלא ככל שהחוק מחייב, וכן אינה אחראית עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: כח עליון, שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
הזמנה משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת נהורה טורס מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה.

 

להלן עמוד תנאים והגבלות של חברת נהורה טורס.

 

 

 

 שירות פרימיום צ'ק אין בנתב

אתר מאובטח