Nehora
הפלגה רודוס-קוס-לימסול ב 15.8

הפלגה רודוס-קוס-לימסול ב 15.8 ל 4 לילות

 

 

מחיר לארבעה מחיר לשלושה מחיר לזוג קטגוריה סוג החדר קומה
  1562$ 1198$ 1 פנימי 3
2045$ 1662$ 1278$ 2 חיצוני 3
2135$ 1737$ 1338$ 3 פנימי 4
2225$ 1812$ 1398$ 4 חיצוני 4
  1812$ 1398$ 5 פנימי 5
  1937$ 1498$ 6 חיצוני 5
    1498$ 7 פנימי 6
  2312$ 1798$ 8 דלקס 6

 

  

מצאתם את הדיל הטוב ביותר עבורכם להפלגת נופש על אוניית הריו...?

לחץ כאן להזמנה

 

 

 

 

 

הערות: המחירים כוללים 78$ מיסי נמל והיטל אבטחה.

המחירים אינם כוללים ביטוח אותו ניתן לעשות באתר במחירי עלות.

אתר מאובטח