Nehora
מחירון הפלגת "ריו" לרודוס-קוס-לימסול ב 1.8 לארבעה לילות

מחירון הפלגת "ריו" לרודוס-קוס-לימסול ב 1.8 לארבעה לילות

 

 

מחיר לארבעה מחיר לשלושה מחיר לזוג קטגוריה סוג החדר קומה
  1197$ 998$ 1 פנימי 3
1556$ 1257$ 1058$ 2 חיצוני 3
1596$ 1297$ 1098$ 3 פנימי 4
1696$ 1397$ 1198$ 4 חיצוני 4
  1397$ 1198$ 5 פנימי 5
 1796$ 1497$ 1298$ 6 חיצוני 5
  1497$ 1298$ 7 פנימי 6
  1597$ 1398$ 8 דלקס 6

 

 

 

מצאתם את הדיל הטוב ביותר עבורכם להפלגת נופש על אוניית הריו...?

 

 

 

 

 

הערות: המחירים כוללים 78$ מיסי נמל והיטל אבטחה.

המחירים אינם כוללים ביטוח אותו ניתן לעשות באתר במחירי עלות.

אתר מאובטח