Nehora
אל על עסקים
 

מבצע זוגות במחלקת עסקים
למגוון יעדים באירופה  

החל מ-799$ לנוסע, מותנה בזוג נוסעים
ליציאות בין התאריכים 30.6.15-1.5.15

 

 

 

צור קשר ונחזור אליך עם מחירים לטיסות לתאילנד

 

 

 

 

יעדים המשתתפים במבצע:
מדריד, ברצלונה, מרסיי, אמסטרדם, בריסל, רומא, מילאנו,
ונציה, וורשה, מוסקבה, ג'נבה, מינכן, פרנקפורט, וינה

טיסות אל על לאירופה

 

  

תנאי המבצע:

1. המחירים תקפים ליציאות בין 30.6.15-1.5.15 לטיסות היוצאות מישראל (ת"א) בלבד.
2. המחירים הינם לנוסע במחלקת עסקים ומותנים בשני נוסעים היוצאים וחוזרים יחד על אותן הטיסות.
3. המחיר המפורסם במחלקת עסקים הינו במחלקה J לפי זמינות ותנאי המחלקה. מינימום שהייה שבת/ראשון ביעד למעט ברצלונה מינימום שהייה 3 ימים/שבת וג'נבה מינימום יומיים/שבת.  מקסימום שהייה שנה.
4.  המבצע - עד גמר המלאי. המספר המזערי של הכרטיסים המוצעים במסגרת המבצע – 100.
5. המחירים כוללים מסים ותוספות. על אף האמור, מסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן ייתכנו שינויים במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס.
6. בכפוף להוראות כל דין, ביטול הכרטיס ו/או שינויו לאחר הנפקתו כרוך בתשלום לפי תנאי הכרטיס.
7.  אלא אם כן נקבע אחרת בהתאם להוראת כל דין, שינוי או ביטול כרטיס הטיסה לאחר
הנפקתו,אם אפשרי לפי תנאי הכרטיס, כרוך בתשלום בהתאם לתנאי הכרטיס.
8. ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-18 ימי
עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/
בשובר אישור ההזמנה).האמור לעיל לא יחול על עסקאות לשירותי הארחה, נסיעה,
חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך (אינטרליין)
וחבילות נופש מחוץ ישראל,למעט הטיסות הנכללות בחבילה שהן טיסות מישראל ואליה
שאינן טיסות המשך. זאת בתנאי שנמסרו לצרכן בטרם ההתקשרות תנאי ביטול
העסקה של נותן השירות בחו"ל.
9. על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בכתב 10. המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים.
11. אין כפל הנחות ומבצעים.
12. תקף בתאריכים בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים, או עד
גמר המלאי,המוקדם מבין השניים.
13. ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט.
14. מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים אחרים
מתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא תישא באחריות מכל
מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות בפועל על ידיה, ומלוא האחריות בנוגע
לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן והנובע מהן,תוטל על המוביל האווירי בפועל.
15. אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת וללא התראה מוקדמת.
16. ט.ל.ח.

 

 

אתר מאובטח