Nehora
תקנון המבצע

 

תקנון פעילות - נהורה טורס

 

א. חברת נהורה טורס מעניקה כרטיס טיסה לאחד מהנרשמים בדוכן החברה ("נהורה טורס") המציג בוועידה החצי שנתית ה-13 לניהול משאבי אנוש 2017 משאבי אנוש המתקיימת בתאריך 10.7 בכפר המכבייה.

ב. חברת "נהורה טורס" שומרת את הזכות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בחירת הזוכה תתבצע ע"י צוות של חברת "נהורה טורס" בהתאם לשיקול דעתה.

ד. להלן תנאי הכרטיס למימוש הפרס:

1. ניתן לממש את הזכייה עד תום  12 חודשים מיום ההכרזה על הזכייה, ובלבד שהכרטיס לזוכה הונפק לא יאוחר מהתאריך 28.12.2016.

2. הכרטיס לזוכה אינו ניתן להעברה ולהחזרה ומותנה בזמינות מקומות על הטיסה וללא מזוודות.

3. לא ניתן למימוש בחגי ישראל.

4.שווי הכרטיס עד 200$. ניתן לשדרג בתוספת תשלום.

  


אתר מאובטח