מדיניות פרטיות – נהורה טורס

מדיניות פרטיות באתר- נהורה טורס

  1. חברת נהורה מחוייבת לשמירת המידע האישי שלך על פי החוק הישראלי ועל פי התקנות האירופאיות.
  2. חברת נהורה פועלת לייעל ולשפר את שירותיה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. במסגרת זו מצוי מידע שלך אשר אתה הנגשת במערכות ההפעלה וההזמנות של החברה הכולל מידע אישי הנשמר ע"י החברה במאגר המידע והמנוהל תחת רישיון מאגרי מידע ובהתאם לתקנותיו. מידע אישי זה מועבר לגופים שונים לצורך ביצוע השירות אותו בקשת מהחברה לספק לך (כגון מערכות הזמנות בינלאומיות, חברות תעופה, בתי מלון וכיוצא באלה).   
  3.  המידע הנמסר לחברה על ידך מאובטח מבחינה פיזית ומוגן ע"י תוכנות הגנה מהשורה הראשונה ונגיש לבעלי הרשאה בלבד. נוהל ההרשאה והסיסמאות הדרושות לבעלי ההרשאה נבדקות ומוחלפות מידי פעם על פי הצורך, והחברה מנטרת באופן קבוע את כניסות בעלי ההרשאה.
  4. המידע האישי שלך מועבר לאחרים לצורך ביצוע השירותים שהוזמנו על ידך, כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מערכת הזמנות בינלאומית, חברות להשכרת רכב וכיוצא באלה.
    השימוש במידע הנאסף במערכות החברה נעשה רק על פי החוק ועל פי מדיניות הפרטיות, ולמטרות המפורטות להלן:

4.1   לצורך ביצוע השירות שהוזמן על ידך מהחברה.
4.2   לצורך התאמת האתר לדרישות לקוחות החברה כגון הוספת
         שירותים ותכנים חדשים.
4.3   לצורך משלוח מידע ודברי פרסומת של החברה או של  מפרסמים
        מטעם החברה. מידע ופרסומות אלה יישלחו אליך רק אם נתת את
        הסכמתך המפורשת מראש. בכל מקרה תוכל לבטל בכל עת את
        הסכמתך כאמור.
4.4   לצורך הפקת מידע סטטיסטי (להבדיל ממידע אישי שאינו מועבר
        ונשמר בחברה).   

5. זכויותיך בכל הנוגע למידע הקשור אליך הנמצא במערכות החברה:

המידע האישי שלך ניתן לעיון בכל רגע שתבקש זאת, על ידי פנייה לממונה על המידע שפרטיו רשומים להלן.
מייל: 
flyeast.secure@gmail.com  אתר: www.nehoratours.co.il

בפנייתך תוכל לבקש לתקן מידע לא מדויק לדעתך או למחקו, למעט מידע הנחוץ לחברה לצורך ניהול עסקיה. 
הזמנת שירותי התיירות בחברתנו מהווה אישור כי האמור לעיל הובא לידיעתך ומהווה אישורך להעברת המידע כמפורט בסעיף 4 לעיל.
                           
כתובת הדואר האלקטרוני של החברה לצורך פנייה לחברה בנושא אבטחת המידע היא

flyeast.secure@gmail.com