• תנאים והגבלות - נהורה טורס

תנאים והגבלות נהורה טורס

תנאים והגבלות נהורה טורס (מותג בבעלות פלייאיסט בע"מ)


תנאים כלליים
תנאים כלליים בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג - 2003
מותג נהורה טורס, חלק מחברת פליאיסט בע"מ, מפעיל אתר "נהורה טורס", פועל כסוכנות נסיעות המתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי שירותים למיניהם.
מותג נהורה טורס (להלן: "נהורה טורס") אינו אחראי, בכל צורה שהיא, לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים, אלא ככל שהחוק מחייב, וכן אינה אחראית עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: כח עליון, שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
הזמנה משירותי התיירות המוצעים על ידי נהורה טורס מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה.כללי
כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:

דרכון - יש לוודא כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מתאריך צאתכם מהארץ. 
צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

אשרות כניסה ותשלום מס יציאה - באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר למעט אשרה לירדן בימי הסעה.
באחריות הנוסע לוודא את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר.
מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד סיום הביקור מאוחר וייתכן שתוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרת כניסה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.
מודגש כי המחיר אינו כולל תשלום מס יציאה בשדות תעופה במדינות כגון פיליפינים, נפאל ועוד.

בעלי תעודות מעבר - מחויבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.

פוליסת ביטוח בריאות ומטען, וביטוח ביטול נסיעה - מומלץ מאוד להצטייד. רכישת ביטוח נוסעים צריכה להתבצע טרם הנסיעה (חב' ביטוח לא מבטחות לאחר היציאה מהארץ).

תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם או פנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

תשלומים - יש להשלים את התשלום עבור ההזמנה לא יאוחר מיום הכרטוס / הזמנת השובר (חבילות). המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער העברות והמחאות מכירה (הגבוה) ביום התשלום.

החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער העברות והמחאות קניה ביום ההחזר בניכוי דמי רישום, דמי ביטול ותוספת אשראי עד 60 ימי עבודה לאחר הביטול (לפי החזר חברות התעופה או הספקים השונים).

במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד. 
וזאת לאחר ניכוי של דמי טיפול לאדם ובכפוף להחזר שיתקבל מחברת התעופה ומסירת פרטי חשבון בנק / אמצעי תשלום לזיכוי ע"י הנוסע.אזהרת מסע - יש לבדוק את יעד הנסיעה מול משרד החוץ ומול המלצות המטה ללוחמה בטרור – נהורה טורס פועל בהתאם לתקנות שירותי התיירות (חובת הגילוי הנאות) התשס"ג (2003).

נסיעה ללא הורים - מבוגרים אשר נוסעים עם ילדים אשר אינם ילדיהם (סבים או קרובי משפחה אחרים), יש צורך להציג אישור נוטריוני על הסכמת ההורים לנסיעה (במיוחד כאשר שם המשפחה שונה).
ללא אישור זה חברות התעופה עלולות למנוע את עליית הנוסעים לטיסה ולחברתנו לא תהיה כל אחריות על כך.
מובהר ללקוח כי באחריותו לבדוק לפני רכישת הכרטיס ו/או מוצר תיירות כלשהו את תנאי הכניסה למדינה אליה ירצה לנסוע ובאחריותו הבלעדית לפעול על פי הנחיות הכניסה למדינה.

צ'ק אין לטיסה - באחריות הלקוח בלבד לבצע צ'ק אין לכלל טיסותיו לפי תנאי חברת התעופה.

מקומות ישיבה - אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למקום הושבה.
הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.

מטען וכבודת יד
מטען וכבודת יד הינם בכפוף לחוקי הכרטיס ובהתאם להחלטות ושיקול חברות התעופה. למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 7 ק"ג בלבד, למעט חברות ה - Low Cost אשר מתירות סה"כ כבודה במשקל של 15 ק"ג בלבד.
חובה לבדוק במועד רכישת כרטיס האם מטען כלול ובאיזה משקל. בחברות תעופה מסוימות, כבודה בתוספת תשלום. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף, לרבות כבודת יד, לפי תעריף שנקבע על ידן ועפ"י שיקול דעתן הבלעדי.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע במשקל עודף באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף, עדיין אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן / נזק למטען.
שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה.

מדיניות מחירים
נהורה טורס עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיו מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.
המחירים המפורסמים באתר ומדיניות המחירים שלהלן הינם תקפים להזמנות המבוצעות במועד בו הפרסום עדיין בתוקף. שינוי או ביטול הזמנה - יחויבו בתשלום, כפי שמפורט בתנאי המחיר של המוצר ו/או כמפורט במסמך זה. לנהורה טורס שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכים המסחריים ולשיקול דעת בלעדי.
מחירי השירותים יכולים לעלות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.
המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית, והם יחויבו על פי שער העברות והמחאות מכירה (הגבוה) ביום התשלום בפועל.
לתשלומים בכרטיסי אשראי תתווסף עמלה בהתאם למספר התשלומים.
החזרים כספיים עבור תשלום שהתקבל במטבע זר יבוצעו בשקלים על פי שער העברות והמחאות קניה ביום התשלום.

תנאי שינוי וביטול טיסות
ביטול/שינוי הזמנה - ייעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדנו באשקלון .
תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב / פקס / מייל במשרדנו.
במידה ומועד קבלת ההודעה הינו יום שבת או חג בארץ / בחו"ל, או שעות סגירת המשרד, ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. על הזמנות יחולו דמי ביטול/שינוי בהתאם לתנאי חברת התעופה הרלוונטית או לתנאי הספק הרלוונטי.

מועד החזר כספים - החזר יינתן בשקלים בלבד עד 60 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת הביטול בהתאם להחזר חברות התעופה והספקים האחרים.

אי התייצבות לטיסה - תחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם למדיניות חברת התעופה / הספק.

נהורה טורס אינו אחראי לכל תוצאה במקרה של NO SHOW (אי הגעה לטיסה) או שינוי בכרטיס הטיסה שנעשה שלא באמצעות נהורה טורס. לידיעתכם, חברת התעופה רשאית לבטל את כל קטעי ההמשך של הטיסה ללא הודעה מראש, או לגבות תשלום על אי הגעה ו/או כל שינוי בכרטיס הטיסה כאמור, הכל לפי מדיניות חברת התעופה המפורטת על כרטיס הטיסה שבידכם.

על המעוניין לבקש החזר בגין ביטול, להעביר בקשה בכתב למשרדי נהורה טורס שבאשקלון בתוך 30 יום ממועד ההודעה בדבר הביטול. בקשות שיועברו לאחר מכן, לא יטופלו.

שינוי טיסות - מרגע הכרטוס, יחולו דמי שינוי בהתאם למדיניות חברת התעופה ובתוספת דמי טיפול.
לא ניתן לשנות שם נוסע על כרטיס טיסה.

תיקון שם נוסע בכרטיס - במרבית חברות התעופה לא ניתן לשנות שם. בחברות אשר מתקנות הדבר כרוך בעלות כספית.

מעבר תקופות - שינוי כרטיס טיסה אשר הוגבל לתקופה קצובה (שלושה חודשים / חצי שנה / שנה / אחר) כך שיחרוג מהגדרת התקופה, יחויב בתשלום בהתאם לתעריף אשר ייקבע על-ידי חברות התעופה. השינוי ייעשה על בסיס מקום פנוי בטיסה.

לעניין החברות המוגדרות כ - Low Cost טיסה ניתן לשינוי עד 72 שעות לפני מועד הטיסה. השינוי ייעשה בתמורה להפרש שבין המחיר ששולם למחיר הטיסה המבוקשת, בתוספת דמי שינוי אשר ייקבעו על ידי חברות התעופה.

ביטול טיסה על- ידי חברות Low Cost - חברות ה - Low Cost אחראיות אך ורק על הטיסה שנרכשה מהם. בביטול טיסה על-ידי חברת התעופה, מכל סיבה שהיא, תחזיר חברת התעופה את עלות הכרטיס שנרכש ממנה בלבד פחות דמי הטיפול. מובהר בזאת כי חברות תעופה מסוג זה אינן אחראיות על טיסות ההמשך

מובהר כי במקרה בו הלקוח רוכש כרטיסי טיסה המורכבים מ 2 כרטיסים של כיוון אחד ו/או כרטיסים מסוג Low Cost, דמי הביטול יהיו על פי דמי הביטול המוגדרים על ידי חברת התעופה ולא על פי חוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול – דמי הביטול יחולו על הלקוח כפי שייקבע על ידי חברת התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים בתוספת דמי טיפול. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב / פקס במשרדנו.

על כל תשלום בגין הזמנת טיסת שכר תחול זכות הקיזוז של המארגן והוא יהיה רשאי לקזז את דמי הביטול מכל סכום אותו קיבל מאת הנוסע ע"ח ההזמנה. במידה והסכום אותו קיבל המארגן מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע לשלם למארגן את ההפרש.

ביטול ע"ב הגנת הצרכן – כל ביטול ייעשה בהתאם להוראת כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מבניהם , ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14 ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. מובהר כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על כרטיסי טיסה המורכבים מ 2 כרטיסים של כיוון אחד ו/או כרטיסים מסוג Low Cost, דמי הביטול יהיו על פי דמי הביטול המוגדרים על ידי חברת התעופה ולא על פי חוק הגנת הצרכן.
האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג'(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על -ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב / פקס הביטול במשרדי החברה.

תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן קובע כי במקרים של הזמנת מוצרים ושירותים מנותני שירות מחוץ לישראל אנו כפופים למדיניות הביטול של נותני השירותים והמוצרים עצמם, בין היתר רכישת כרטיסי טיסה בחברות Low Cost, בהן מאפשר חוק הגנת הצרכן מדיניות ללא אפשרות ביטול לאחר הרכישה. הינך מופנה לאתר החברה המציע גם רכישת כרטיסים המאפשרים ביטול פי חוק הגנת הצרכן, וה ינך מתבקש לשים לב לסוג הכרטיס שאתה רוכש בטרם הרכישה.

מובהר בזאת כי חוק הגנת הצרכן אינו תקף כשמדובר בחברות תעופה שאינן ממריאות מישראל. כמו כן, למעט טיסות מבצע המוגדרות כ- Refundable Non (ללא החזר) ולמעט חברות התעופה המוגדרות כ- Low Cost (כגון אייר אסיה ואחרות) אשר בהן לא ניתן לבטל לאחר הכרטוס ולמעט סוגי כרטיסי טיסה המוגדרים כרטיסים ללא החזר (refundable non).

נהורה טורס יהיה רשאי לבטל עסקה:
א. במקרה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת

נהורה טורס תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שנודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך הביטול. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה אחרת או שנהורה טורס י חזיר את כל המקדמה ששולמה ובכך תצא ידי חובתה כלפי הנוסע.

תנאי ביטול / שינוי אטרקציות וטיולים

תשר אינו כלול במחיר הסיור ונתון לשיקול דעתו של המזמין.
ילדים אשר נוסעים בחינם אינם זכאים לארוחות וחייבים לשבת בחיק מבוגר במידה ואין מקום פנוי.
לספקי סיור לא תהיה כל אחריות לאבדות בכלי רכבם או במהלך הסיור.
זמני איסוף מהמלונות ומשך הזמן של כל סיור משוערים וכפופים לתנאי התנועה.
במידה והספק אינו יכול לבצע את האיסוף מהמלון המבוקש, תוצע נקודת איסוף חלופית.

לספקי הסיור הזכות לשנות את מסלולי הטיול או לבטל את הסיורים בהתרעה קצרה או ללא התרעה מכל סיבה שהיא.
במקרים כאלה תוצענה למזמין לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:
(א) להצטרף לסיור המבוקש במועד חלופי.
(ב) להצטרף לסיור חלופי.
(ג) לקבל החזר כספי מלא מהחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המסלול וזאת בהתאם למזג האוויר ולתנאי השטח, מובהר כי לא תמיד יתאפשר לראות את כל המסלול המתוכנן וזאת בהתאם לשיקולי הספק. הכניסה לאתרים במסלול הסיור כרוכה לעיתים בזמן המתנה ארוך אותו לא ניתן לאמוד מראש והוא כלול בזמן הכללי של הסיור.
אם לא נאמר במפורש אחרת, על הנוסעים להתייצב בנקודת האיסוף כ- 15 דקות לפני מועד תחילת הסיור.

תנאי ביטול בתי מלון, סיורים ואטרקציות
ביטול / שינוי הזמנת בתי מלון - על ההזמנות חלים דמי ביטול / שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, יש להבהיר כי ישנם סוגי חדרים ומבצעים אשר בהם לא ניתן לבטל לאחר אישור ההזמנה כיוון שהם מוגדרים כהזמנות ללא החזר (non refundable).

על כל תשלום בגין הזמנת טיול ו/או נופש תחול זכות הקיזוז של המארגן והוא יהיה רשאי לקזז את דמי הביטול מכל סכום אותו קיבל מאת הנוסע ע"ח ההזמנה. במידה והסכום אותו קיבל המארגן מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע לשלם למארגן את ההפרש.

ביטולים ושינויים - שינויים בהזמנות מאושרות וביטולי הזמנות כפופים לתנאים שלהלן: ניתן לבטל הזמנה מאושרת או לערוך בה שינויים בהתאם לפרטים המופיעים לגבי כל שירות ושירות בזמן ביצוע ההזמנה. לא ניתן לשנות שם לקוח.

הודעה על ביטול או שינוי - יש להודיע למשרדי נהורה טורס בכתב על כל הודעת ביטול.

אין נהורה טורס אחראי על תקלות טכניות מצד המזמין או על תקלות טכניות באתר החברה אשר עשויות למנוע מהמזמין ביצוע ביטול ההזמנה באתר. במקרה כזה יש לשלוח פקס / מייל לחברה או להודיע בטלפון לנציג.

ביטולים שיועברו ישירות לספק השירות ולא דרך משרדי נהורה טורס לא יחשבו כביטולים מחייבים.

דמי ביטול - ביטול הזמנה עשוי להיות מחויב בדמי ביטול.

שינוי תאריך ההגעה בתוך תקופת הביטול ייחשב כביטול.

דמי הביטול שיחולו לפי מועד הביטול:
מלונות : ביטול שיתקבל בתקופה שבין 2 ימים לפני תאריך ההגעה ועד לתאריך ההגעה - דמי ביטול בגובה המחיר ללילה הראשון. מחיר הלילה הראשון יכול להיות שונה ממחיר שאר הלילות ובהתאם לתנאי הספק.

דירות ובתי נופש - ביטול שיתקבל בתקופה שבין 4 ימים לפני תאריך ההגעה ועד לתאריך ההגעה - דמי ביטול בגובה המחיר ללילה הראשון. מחיר הלילה הראשון יכול להיות שונה ממחיר שאר הלילות ובהתאם לתנאי הספק.

סיורים ואטרקציות - ביטול שיתקבל בתקופה שבין 3 ימים לפני תאריך ההגעה ועד לתאריך ההגעה - דמי ביטול מלאים בגובה 100% .

על שינויים הכרוכים בהפחתת מספר המשתתפים יחולו 100% דמי ביטול על המשתתפים שביטלו.

סיורים פרטיים, העברות משותפות ופרטיות - ביטול שיתקבל בתקופה שבין 4 ימים לפני תאריך ההגעה ועד לתאריך ההגעה - דמי ביטול מלאים בגובה 100% .

גם על שינויים הכרוכים בהפחתת מספר המשתתפים יחולו 100% דמי ביטול.

דמי שינוי - במקרים בהם יתבצע שינוי בשירות בתקופת דמי הביטול אשר כתוצאה ממנו המזמין יהיה זכאי להחזר כספי ולא נגבו דמי ביטול, תגבה החברה דמי שינוי בסך של 30 דולר.

כל השינויים כפופים לזמינות ולתנאים שהגדיר ספק השירות. מלונות יכולים לא לאשר הפחתת לילות או חדרים בתקופות ביקוש גבוהות, ודירות ובתי נופש לא יאשרו זאת בהתאם לתנאים שהוגדרו בעת הזמנה.

תנאים מיוחדים והגבלות על אפשרות הביטול:
הודעה על תנאי ביטול מיוחדים או הגבלה על אפשרות הביטול תימסר למזמין בעת ביצוע הזמנה באתר החברה או טלפונית.

תנאי ביטול מיוחדים יכולים להיות משני סוגים:
א. תחילת תוקפם של דמי הביטול מוקדם יותר מתנאי הביטול הרגילים
ב. המזמין יחויב בדמי ביטול מלאים (100% מסכום ההזמנה) במקרה של ביטול. מקרים כאלה חלים בדרך כלל על הזמנות בתקופות יריד, פסטיבלים, תערוכה או ביקושים מיוחדים, יש להבהיר כי במדינות כגון תאילנד והודו ישנם הרבה בתי מלון מבוקשים המנהיגים מדיניות של דמי ביטול מלאים.
הגבלה על אפשרות הביטול יכולה להיות, לדוגמא, איסור שינוי שמות, קביעת מינימום שהייה, תשלום דמי נופש במלונות מסוימים, וכדומה.


דמי טיפול:
ביטולים / שינויים כרוכים בדמי טיפול של 50$ לאדם.

נזקים - ביטוח
אין נהורה טורס אחראי לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות, וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או סיבה אחרת כלשהי.

נהורה טורס מציע לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל, ובכלל זה ביטוח מפני ביטול. נהורה טורס מודיע בזאת מפורשות כי ה וא פועל כמתווך בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים, קרי, חברת התעופה, בתי מלון וכיו"ב.

כבודת הנוסעים הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ו/או המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע, ולנהורה טורס אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות נהורה טורס.

חילוקי דעות
החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י חברת Flyeast בארץ בלבד ולאחר בירור הבקשה.
בירורים, תלונות והחזרים בקשר להזמנות בחו"ל יש להעביר למשרדינו באשקלון בכתב לא יאוחר מ - 30 יום מיום חזרת הלקוח לארץ. ברורים ותלונות אשר יגיעו מאוחר יותר לא יטופלו.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של הנוסע במקום כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט שבאזור שיפוטם מצוי הנוסע. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד נהורה טורס לבדו וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא סמכות השיפוט לבתי משפט בעיר הרצליה בלבד.

** נהורה טורס אינה אחראית לטיולים, סיורים, שירותי קרקע, בתי מלון, טיסות, או כל מוצר או שירות אחרים שהוזמנו מסניף Flyeast נפאל.